Peisaje muzicale în România secolului XX este rodul unei încercări de panoramare a tuturor muzicilor – orale și scrise, populare și academice – create sau colportate pe teritoriul României în cursul veacului trecut. Este scrisa pentru cititorul român, dar și pentru un eventual cititor apusean, fapt care explică concentrarea discursului obținută prin sacrificarea nemiloasă a datelor irelevante pentru un străin. S-ar putea să surprindă faptul că în carte am stabilit cu vizibilă obstinație conexiuni între majoritatea muzicilor și evenimentelor legate de muzică și ideologiile dominante ale timpului. Să fi exagerat? Mă îndoiesc. (Speranța Rădulescu)

O carte fascinantă, care se vrea inițial o identificare metodică a diferitelor tipuri de muzică prezente pe teritoriul României, dar care capătă dimensiunea unei veritabile saga a muzicii românești. (Jacques Bouët, Cahiers de musiques traditionnelles)

Peisaje muzicale în România secolului XX
Sugestii de audiții pentru cititorii volumului Peisaje muzicale în România secolului XX / Muzici rurale

Muzici rurale

Pă dealul Cerbălului, cântec liric din satul Cerișor, Hunedoara

Voce: Nicolae Poantă Husari (1952)

Mândră floare-i norocu’, doină din satul Sadova, Bucovina

Voce: Maria Surupat (1936)

Nu trecui geaba prin lume, doină din satul Runc, Gorj

Voce: Maria Arbagic (1933)

Hore lungă, Maramureș

Voce: femeie necunoscută (1939)

Mândruțo de dorul tău, cântec liric din satul Jupa, Caraș-Severin

Voce: Cătălina Zgăvârdea (1937)

Cum să-ți zic neicuță dragă, cântec liric din satul Jupa, Caraș-Severin

Voce: Cătălina Zgăvârdea (1937)

Soarele și Luna, cântec bătrânesc din Câmpia Dunării

Voce și vioară: Mitică Burcea; cobză: Ion Păturică (1951)

Iovan Iorgovan, cântec bătrânesc din Câmpia Dunării

Voce și vioară: Lache Găzaru (Mihai Constantin); chitară: Stan Gruia (1951)

Ursitoare, ursitoare, cântec liric din Câmpia Dunării

Voce și vioară: Ion Albeșteanu, acompaniat de taraful său

Suită de sârbe, Gorj

Vioară: Nelu Busuioc, acompaniat de taraful său (anii 1930)

Învârtită bătrânească și Învârtita lui Opriș, Maramureș

Vioară: Ioachim Făt; zongoră, braci și strigături: Ioan Pop; contrabas și dobă: Grigore Chira (2013)


Contact Muzeul Țăranului Român

Telefon:
021 317 96 62
0721 890 388, 0788 259 790
Adresa:
Şoseaua Pavel D. Kiseleff 3, București, România